Meer dan alleen administreren
Wij maken de verplichte administratie makkelijker en leuker
 • TOT 3 DIEREN ALTIJD GRATIS
 • Vanaf 3 dieren de eerste 14 dagen gratis
 • Bij controle een geaccepteerde manier van administreren
 • Snelle invoer nieuwe en jonge dieren
 • Je dieren snel terug vinden via een QR per verblijf
 • Digitaal overdrachtsverklaringen maken
 • Op al je devices toegang tot je administratie

Wat kun je met Birdfile?

Birdfile is de eerste, door de overheid geaccepteerde, manier van digitaal een dierenadministratie voeren voor vogels die gehouden worden in de hobby.

Met Birdfile kun je een goede en wettelijk sluitende administratie voeren voor al je CITES dieren. Maar ook voor dieren waar geen CITES regelgeving voor geld, je hebt immers een administratieplicht voor je vogels. Birdfile is te gebruiken voor alle vogels, van sier-, zang- tot roofvogels.

Om welke soorten gaat het dan:

 • Siervogels (o.a. Papegaaien, Parkieten, Tropische vogels, Kraanvogels, Fazanten, Tragopanen)
 • Zangvogels (o.a Kanarie's, Wildzang, Nachtegalen)
 • Roofvogels (o.a. Uilen, Arenden, Kraaien)
 • Watervogels (o.a. Eenden, Zwanen, Ganzen)

Waarom is een administratie nodig?

De meeste van onze vogels zijn uitheemse diersoorten die vallen onder een beschermingsregime. Internationaal vallen ze onder CITES I en II, en EU Bijlage A en B en in Nederland, sinds 1 april 2002, onder de Wet natuurbescherming , waarin bijvoorbeeld Dendrobatidae zijn aangewezen in artikel 4 lid 2 van de Regeling aanwijzing soorten.

Lees ook de wettelijke eisen zoals gesteld in Artikel 3.24 Regeling natuurbescherming en Artikel 3.27 Besluit natuurbescherming.

In deze regelgevingen staat vermeld dat iedereen die vogels houd hiervoor een administratie moet voeren, zowel van de aangekochte dieren als de nakomelingen na geboorte uit het ei en de overdracht ervan, dit kan een behoorlijke boekhouding zijn. Daarbij is het ook verplicht de ouderdieren te vermelden en waar deze zich bevinden, in de administratie van de ouderdieren dient elke nakweek toegevoegd te worden.

Tevens is het voor dieren die van eigenaar veranderen verplicht om een overdrachtsformulier aan te maken met de nodige informatie over de dieren, afkomst en nieuwe eigenaar. Dit formulier dient door beide partijen ondertekend te worden en beide partijen moeten een eigen exemplaar in de administratie houden.

Al met al een flinke klus die kan zorgen voor een administratiedruk die wij met Birdfile kunnen wegnemen. Daar een aantal dingen te automatiseren en het systeem overzichtelijk te houden wordt het administreren een eitje. Bij het toevoegen van nakweek kun je bijvoorbeeld de ouderdieren selecteren, deze worden bij de nakweek gelijk toegevoegd aan de administratie en bij de ouderdieren wordt de nakweek gelijk bijgeschreven.

Waarom zou ik dat digitaal doen?

Een tijd lang was het verplicht om de administratie op papier te hebben met onuitwisbare inkt, dit om fraude en aanpassingen naderhand te voorkomen. Anno 21ste eeuw kan dat natuurlijk niet meer, alles gaat digitaal en waarom zou je zoveel papier en inkt verspillen terwijl het ook online kan? Ook de overheid heeft aangegeven, mits de gebruiker alles goed en eerlijk invult, deze manier van administreren geaccepteerd wordt.

Een ander voordeel is dat je overal bij je administratie kunt via een PC, smartphone of tablet! Dit kan heel makkelijk zijn als je op een beurs rondloopt of in gesprek komt met een andere hobbyist die vraagt of je van een bepaalde soort nog iets hebt zitten waar hij/zij naar op zoek is. Als je bij de dieren een foto (of foto's) hebt toegevoegd kun je deze direct laten zien.

Ook is het mogelijk om direct overdrachtsformulieren te genereren door simpelweg de dieren die van eigenaar veranderen aan te vinken en via de knop "Acties" op de knop "Dier(en) overdragen" te klikken. Daarna kun je digitaal de gegevens van de nieuwe eigenaar (laten) invullen of als deze een account heeft alleen het mailadres in te vullen. Daarna kunnen kunnen de dieren overgedragen worden, de nieuwe eigenaar zal (als hij/zij geen account heeft) het formulier per e-mail ontvangen. Heeft de nieuwe eigenaar wel een account dan komt het formulier automatisch in zijn/haar administratie en ook de administratie van de dieren die jij hebt bijgehouden. Deze blijft ook in jouw administratie maar is niet meer aan te passen.

Al je gegevens en de gegevens van de dieren worden opgeslagen op ISO 27001 gecertificeerde servers. Daarnaast wordt de data versleuteld opgeslagen en is het systeem zonder inlog niet te benaderen. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Nog meer voordelen

 • Tot 3 dieren altijd gratis
 • Bij controle een geaccepteerde manier van administreren
 • Snelle invoer nieuwe en jonge dieren (tot 200 stuks in 1x)
 • Administratie van de ouderdieren wordt gelijk bijgewerkt
 • Snel een dier zoeken met de zoekfunctie
 • Via QR scan direct toegang de dieren in een bepaald verblijf
 • Digitaal overdrachtsverklaringen maken (altijd gratis)
 • Op al je devices toegang tot je (wettelijk verplichte) administratie
 • Geen onoverzichtelijke papierberg
 • Betrouwbaardere administratie, overdracht van de lopende administratie naar de nieuwe eigenaar
 • QR gebruiken voor verkoop op beurzen
 • Aanbieden van je dieren of nieuwe dieren zoeken
 • Een veilige omgeving voor je administratie
 • Altijd up-to-date wat regelgeving betreft
 • Investeer samen met Birdfile in conservatieprojecten*

*Omdat Birdfile investeert in conservatieprojecten ten behoeve van het behoud van dieren in het wild, draag je hieraan bij door een account aan maken. Zo krijgen de dieren in het wild betere kansen voor toekomst en kunnen wij op verantwoorden manier van onze hobby genieten.